title title title title title title title title title

Direkte kontakt med leverandør

Å sette opp en hytte for første gang kan virke som en forvirrende prosess, men med vår kompetanse og veiledning vil du snart oppdage at det kan organiseres på en vellykket måte.

Å henvende deg direkte til leverandøren, vil ha en rekke fordeler:

• Rask og effektiv kommunikasjon

• Leverandøren har fullt ansvaret

• Konkurransedyktig pris.

Alt du trenger å gjøre er å sende oss en henvendelse!  

Vi tilbyr gratis utarbeidelse av tegninger for alle våre kunder!

For å gå videre med prosessen, vil det bli utarbeidet en tegning av din drømmehytte..

Utgangspunkt for hyttetegninger:
- Standardmodell fra vår katalog

- Ta utgangspunkt i en av våre hytte-modeller

- Unikt design med personlig tilpasning

Våre arkitekter får på plass eventuelle endringer i tegninger på bakgrunn av deres ønsker og behov.

Et komplett og konkurransedyktig pristilbud

Når du er fornøyd med hytte tegninger, får du pristilbud av oss.

Tilbud er fastpris og inkludere material beskrivelsen. I tilbudet er det avklart hva som ikke er inkludert, slik at man kan beregne prosjektets totale kostnader.

Kontrakt

Etter pristilbudet aksepteres, utarbeider vi et kontraktsforslag som sendes til deg for godkjenning og signatur..

Dette er en fast pris tilbudet med spesifikasjon til å minimalisere eventuelle tilleggskostnader.

Så snart kontrakten er signert, vil vi utarbeide framdriftsplan og produksjon av bygningen settes inn i kalenderen.

Utvelgelse og klargjøring av tømmer

Nøyaktig valg og klargjøring av trevirke er en viktig faktor for en tømmerhytte som skal holde seg gjennom flere hundre år. Prosessen starter med utvelgelse av langsomt vokst furu som er mer enn 100 år gammelt og oppfyller følgende strenge kriterier:

- Minimum 70 % kjerneved

- Ingen etterlatt kvist
- Ingen blå flekker

- Hugget vinterstid
Deretter hver eneste stokk blir nøye kontrollert og bearbeidet- barken fjernes, stokkene må lagres for langsom og naturlig tørkeprosess.

Tømmeret går gjennom en tørkeprosess

Videre tørking av tømmeret foregår i 2 moderne teknologiske og avanserte tørkeovner..

I henhold til industriens høyeste standarder blir tørkeprosessen kontrollert og styrt digitalt. Tømmeret tørkes ned til 20 prosent før laftingen.

For det nedtørkede tømmeret er tørkeprosessen mest lik naturlig. Dette for å hindre sprekker i stokken, samt tilfredsstille topp kvalitet.

Håndtverk

“Latlaft” er et av de få foretakene i markedet som fremdeles bygger tømmerhytter på tradisjonell måte – for hånd, ved bruk av solid kunnskap og verktøy. Arbeidet setter store krav både til materialer, verktøy og teknikk. Produksjonen foregår i egne fabrikklokaler på totalt 4000 m2. årskapasitet på 40 hytter.

Materialspesifisering

Detaljert material spesifikasjon er vedlegget til salgs kontrakt, og finnes under “Spesifisering”

• Vi bruker sertifiserte materialer og anerkjente leverandører og er samtidig forankret i den skandinavisk hyttetradisjonen

• Dere er hjertelig velkommen innom for kvalitetskontrollen på fabrikken og inspeksjon av råmaterial kvaliteten

Komplett leveranse

Mange kunder har ikke tid eller vilje til å delta fullt ut i prosjektutviklingen; derfor tilbyr vi full service fra utvikling av tegninger til ferdig hytte.

1 of 2